tisdag 10 februari 2015

Banderoller Banderoll

Banderoller

En banderoll är ett reklammedium där företag kan trycka sina budskap och logotyper. Banderoller kan sättas ihop och täcka stora ytor. De ger en stor impact och kan t.ex. täcka över oönskade saker i omgivningen vid event. De är också perfekta att täcka fasader vid kampanjer.

Dagens teknik gör att man kan trycka motiv med mycket hög skärpa och hög kvalitet.
Screenbolaget har producerat banderoller under en lång tid och har en egen maskinpark strax utanför Stockholm.

En banderoll kan göras av olika material, användningsområde och hur länge den ska användas avgör valet av material.

Här ovan ses ett exempel på ett användningsområde: En banderoll som används som staket på ett event.

Besök Screenbolaget för mer information om banderoller.