måndag 17 november 2008

Profilreklam och lågkonjunktur

Nu talas det om lågkonjunktur vart man än vänder sig. Företagen stramar åt och stryper investeringar. Det må vara förståeligt att man drar ner på stora investeringar i maskiner etc. i osäkra tider. Tyvärr är det också många som drar ner på marknadsföringsbudgetern i samband med den allamänna nedskärningen. Historiskt har det dock visat sig att det är de som satsat vidare på marknadsföringen under svåra tider som gått ut som vinnare när det vänder. Och profilreklam är definitivt en del av marknadsföringsmixen.

Därför tror vi på att profilreklamens roll i lågkonjunktur blir ännu viktigare.

Våga gå mot strömmen och satsa på profilreklam även i mörka tider.

Inga kommentarer: